2019. aasta tegevusnäitajad

Koolituskeskus Tungal 2019. aasta tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemi avaliku vaate kaudu.

Aasta jooksul oli meil ühtekokku 100 õppijat, kellest 41 said koolituse lõpetamisel tunnistuse. Teised õppijad said soovi korral tõendi. Selline erisus tuleneb tõsiasjast, et 10-st läbi viidud koolitusest pooled lõppesid hinnatavate õpiväljunditega ning teise poole puhul väljundite saavutatust ei hinnatud. Tunnistusi väljastatakse vastavalt Täienduskoolituse standardile vaid nende koolituste puhul, kus õpiväljundeid hinnatakse.

2019. aasta paistis meie jaoks silma suuremamahuliste koolituste poolest. Vastavalt tegevusnäitajate arvestusele kehtestatud jaotusele liigitusid neli hinnatavata väljunditega koolitust vahemikku 27-80 akadeemilise kestusega koolitused ning üks liigitus vahemikku 81-240 akadeemilise tunniga koolitused.

Tööd ja rõõmu tehtud tööst ning tänulikke õppijaid oli palju.