Projektid

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Ajavahemikul 1.juuli 2016 – 30.aprill 2017 viib OÜ Tulõtungal ellu kahte Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavat õpetajate täiendkoolituse projekti.

Projektide täpsema sisuga on võimalik tutvuda projektide alamlehekülgedel.

Liidriks läbi kogemusõppe II

Liidriks läbi kogemusõppe III