Õpetaja kui andragoog

EESMÄRKKoolituse läbinul areneb suutlikkus ja tahe luua täiskasvanud õppijate jaoks inspireerivat õpikeskkonda.

SIHTGRUPP
Mittestatsionaarset õppevormi pakkuvas gümnaasiumis töötav õpetaja ja kutseõppeasutuses töötav õpetaja, kes muuhulgas tegeleb ka täiskasvanute õpetamisega ja kellel on huvi ning tunnetatud ja/või hinnatud vajadus arendada andragoogi kompetentse.

ÕPPE KOGUMAHT
24 akadeemilist tundi, millest 16 AT on auditoorne töö ja 8 AT on iseseisev töö.

Õppekava on leitav siit.

Foto: A. Peetso