Mentorite koolitused

Välja töötatud õppekavade alusel toimuvaid mentorite koolitusi on meil praegu pakkuda kaks. Esimene neist on alustavatele mentoritele ja teine juba tegutsevatele mentoritele. Alustavate mentorite kursus paneb peamise rõhu mentori rolli mõistmisele ja selle endale sobivaks taltsutamisele. Tegutsevate mentorite kursus aga keskendub olemasolevate oskuste edasiarendamisele koostöö ja parimate praktikate jagamise läbi.

Kui on vajadust ja soovi, oleme alati valmis olemasolevaid õppekavasid kohandama või looma päris uue, just Teie jaoks vajaliku sisu, mahu ja ülesehitusega koolituse.

Üheskoos õppimise ja eesmärkide saavutamise võtab hästi kokku see Naiskodukaitse juhtidele tehtud multikas.