Väljundipõhise õppekava koostamine

EESMÄRK
Koolituse läbinul on õppekavateooria alane valmisolek koostada väljundipõhiseid õppekavasid ja ta peab oluliseks kvaliteetsete õppekavade koostamist.

SIHTGRUPP
Koolitus on mõeldud neile täiskasvanukoolitajatele, kelle üheks kutsestandardis määratletud kompetentsiks töö õppekavadega. Samas aga on koolitus asjakohane kõigile täiskasvanutele, kellel on kas huvi või vajadus koostada väljundipõhiseid õppekavasid.

ÕPPE KOGUMAHT
24 akadeemilist tundi, millest 16 AT on auditoorset tööd ja 8 AT on iseseisev töö.

Õppekava on leitav siit.

Jäädvustus õppijate poolt loodud kokkuvõttest selle kohta, mis iseloomustab väga head õppekava.

Foto: M. Johnson