Täiskasvanute koolitajale

Täiskasvanute koolitajale pakume esialgu kahte koolitust. Esimene neist keskendub aktiivõppe meetodite kasutamise oskuste laiendamisele ja teine võimaldab õppida väljundipõhiste õppekavade koostamist. Mõlemad koolitused on väga praktilised ja mõlemal juhul eelneb auditoorsele tööle iseseisev töö. Meetodikoolituse puhul teeme kõik õpitavad meetodi praktiliselt läbi ja reflekteerime õpitut videotreeningu kaasabil. Väljundipõhise õppekava koolituse puhul valmib igal õppijal enda koostatud väljundipõhine õppekava.

Kui on vajadust ja soovi, oleme alati valmis olemasolevaid õppekavasid kohandama või looma päris uue, just Teie jaoks vajaliku sisu, mahu ja ülesehitusega koolituse.