2016. aasta tegevusnäitajad

Koolituskeskus Tungal 2016 aasta tegevusnäitajatega on võimalik tutvuda läbi vastava EHIS-e lingi.

Numbrid on kõigest poole aastase sisulise tegevuse kohta päris suured ja me oleme nende üle rõõmsad ja uhked. Seda enam, et kõik meie koolitused toimuvad väikerühmades ja on kantud väga personaalsest lähenemisest.

Oluline lisainfo on ka see, et mitte kõik need koolitused, kus on õpet läbi viinud meie koolitajad, ei kajastu Koolituskeskus Tungal tegevusnäitajates. Mitmed koolitused viisime läbi koostöös teiste koolitusettevõtetega ja lõpetanute andmed sisalduvad nende poolt esitatud numbrites.

Kuna alates 2017 aastast muutus õppekavarühmade liigituse loogika, siis järgmisel aastal anname aru juba uute kategooriate järgi. Õppekavarühmad, mille raames nüüdsest koolitusi läbi viime, on loetletud siin. Uued õppekavarühmad tähendavad muidugi ainult seda, et aruandlus tegevuse üle on uut moodi. Õppekavad on ikka needsamad – loovust ergutavad, uudseid lähenemisi kasutavad, süvitsi minemist toetavad ja head 🙂