Marko Vene

Haridusteaduse bakalaureus ja magister, cum laude andragoogikas 2014, Tallinna Ülikool.

Täiskasvanute koolitaja ja andragoog (B-taktik OÜ), külalisõppejõud (Tallinna Ülikool), koolitustegevuste kvaliteedijuht-koordinaator (SA Archimedes)

Viimaste aastate kõige enam õppimist võimaldanud täienduskoolitused

  • Koolituste kvaliteet ja tulemuslikkus, terviklik koolitusprotsess, koolituse hindamine ja evalvatsioon (16 ak t). 2015. Merle Lõhmus.
  • Motiveeriv intervjueerimine (26 ak t). 2016. Siim Värv.
  • Rahvusvaheline koolitajate koolitus „U-turn“  (40 ak t). 2016. Piret Jeedas, Peter Hofmann.
  • Koolituse kavandamine ja hindamine (16 ak t). 2018. Koolituskeskus Tungal.

Viimaste aastate olulisimad töökogemused ja neist tuletatud järeldused

Mõtestatud ja mõjukad asjad. Viimaste hulka võin lugeda koolitusprojektide juhtimise ja koolitussüsteemi väljatöötamise sihtasutuses Archimedes ning sellega tihedalt põimunud koolitamise.

Kõige värskemad järeldused elust ja tegevustest:
  • õpivalmiduse tekkimine on seotud kogemuste-sündmustega inimese elus, need mõjutavad igal juhul ja neid on oluline mõista;
  • kaasamisest üksi ei piisa, õppija peab ka ise võtma vastutuse ning olema aktiivne;
  • harmooniline suhe sageli vaid kinnistab eelnevat kogemust ja arusaamu, mistõttu on teatav lahknevus õppimise seisukohalt hädavajalik;
  • suhtumine õppija mina-pilti ja arusaamadesse olgu aktsepteeriv, ettevaatlik ja lugupidav.

Eriti häid tulemusi ja inspiratsiooni tekitavad õppesituatsioonid

Pean oluliseks õppimisolukordi, mis teevad ärevamaks, pinguldatumaks, sunnivad ennast ületama, leidma ja uuesti looma. Muidugi nõuab see avatust ja sellise keskkonna loomist, mis on variatiivne, täis korrastamatuid seiku, parajalt ebamugav, aga turvaline. Teinekord tähendab see vastandumist, mis on alati väljakutseks.