Tasuta koolitused koolitajatele

Juba kevadel alanud täiskasvanute koolitajate tasuta täienduskoolituste programm jätkub ning saab kõige suurema hoo sisse sügisel. Ühtekokku on toimumas 10 erinevat koolitusprogrammi (+ kaks juba käivitunud koolitusprogrammi), mis toimuvad ühtekokku 38-le grupile.

Koolitusi viib ellu Haridus- ja teadusministeerium koostöös mitmete täiskasvanute täienduskoolituse asutustega ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames. Koolitused on suunatud koolitajatele kutseõppeasutustes, kõrgkoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides ning VÕTA protsessi asjatundjatele õppeasutustes.

Koolituskeskus Tungal viib ellu koolitusi:

“Hindamismeetodid väljundipõhises õppes” (16 ak.t) (registreerumine lõppenud).

“Väljundipõhine õppekava arendus ja õpiväljundite hindamine täienduskoolituses” (registreerumine lõppenud).

“Täiskasvanud õppija tasemeõppes” (registreerumine lõppenud).

Täiendav info Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.