2017. aasta tegevusnäitajad

Juba jälle on üks aasta ühele poole saanud ning sellega seoses aeg üle lugeda ka meie poolt tehtud töö ja tulemused. Rõõm on tõdeda, et nende Koolituskeskus Tungal nende õppijate arv, kelle kohta meie aru anname, on võrreldes möödunud aastaga peaaegu neljakordistunud!

Tõele au andes tuleb täpsustavaks infoks öelda, et meie tegevus inimeste õppimise toetamisel oli veelgi laiahaardelisem kui seda saab välja lugeda ette antud formaadi alusel esitatud näitajatest. Sest vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi väga loogilistele juhistele, annab õppijate arvu üle aru see täienduskoolitusasutus, kes oli koolituse peakorraldaja ning õppimist tõendavate dokumentide väljastaja.

Natuke imelik möödunud aasta aruandluse vormi juures oli see, et seal olid automaatselt ette antud ka kehtivuse kaotanud õppekavarühmad. Kuna Koolituskeskus Tungal korrigeeris kohe uute õppekavarühmade kehtima hakkamise järel ära oma seniste õppekavade liigitumise, on mitme õppekavarühma rea peal nullid. Täpsemalt on võimalik õppekavarühmade muutumisega seotud muudatuste kohta meie õppekavade liigituses lugeda tegevusnäitajate põhilehelt.

Koolituskeskus Tungal 2017. aasta tegevusnäitajatega on võimalik tutvuda EHIS-e avaliku vaate kaudu.