Liidriks läbi kogemusõppe II

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

“Liidriks läbi kogemusõppe II” on õpetajate täiendkoolituse projekt, mis keskendub õpetajate liidriks olemise oskuste arendamisele.

Igal koolitusel osalejal areneb suutlikkus käituda klassirühmas õppetööd läbi viies liidrina tänu sellele, et õppetöö toimub väikestes gruppides intensiivse kogemusõppena ning peamine rõhuasetus on iga osaleja käitumismustrite uurimisel ja peegeldamisel ning võimalike liidriks olemise mõttes tõhusamate alternatiivsete käitumisviiside kavandamisel ja harjutamisel.

Projekti “Liidriks läbi kogemusõppe II” eesmärgiks on anda panus sellise olukorra saavutamisele, kus õpetajad, täpsemalt üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasiumis) ja kutseõppeasutuses õpetaja ametikohal töötavad isikud oskavad käituda klassirühma liidritena.

  • Projekt algab 1.juulil 2016 ja kestab kuni 30.aprill 2017.
  • Projekti raames viiakse läbi kaks kahel järjestikusel päeval toimuvat koolitust õpetajatele.
  • Ühe koolituse kontaktõppe maht on 16 akadeemilist tundi ja iseseisva töö maht on 8 tundi.
  • Projekti raames on võimalik liidriks olemist õppida kokku 36 õpetajal.

Projekti elluviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekti toetuse kogusumma on 7708 eurot.

Projekti koolitused on 30.01.2017 seisuga ellu viidud.