Alustavate mentorite koolitus

EESMÄRK
Koolituse läbinul on valmisolek asuda tegutsema täiskasvanute tööalase või huvitegevuse valdkonna mentorina.

SIHTGRUPP
Koolitus sobib neile kogenud spetsialistidele, juhtidele, koolitajatele ja nõustajatele, kellel on kas erialane või ametialane huvi või vajadus arendada endas valmisolekut täiskasvanute tööalase või huvitegevuse valdkonna mentorina tegutsemiseks.

ÕPPE KOGUMAHT
8 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppekava on leitav siit.

Naiskodukaitse mentorite kursus. Koolitaja Riina Kütt. Foto: N. Pernits