Riina Kütt

Haridusteaduse magister andragoogikas 2005, Tallinna Ülikool

Täiskasvanute koolitaja kutse 8. tase (kutsetunnistus 168801)

Aasta Koolitaja 2021

Täiskasvanute koolitaja aastast 1999

Viimaste aastate kõige enam õppimist võimaldanud täienduskoolitused:

  • Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud II (2 EAP), 2020. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
  • Juhendamine ja nõustamine (6 EAP), 2018. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
  • Perekond ja kasvatustegevused (6 EAP), 2018. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
  • Mida sa ka ei mõtleks, mõtle teisiti (5 AT), 2017. ZINIS (Vita Brakovska).
  • Graafiline lihtsustamine (8 AT), 2016. Creativity Catcher.
  • Learning how to learn. Powerful mental tools to help you master tough subjects (40 AT), 2015. University of California.
  • E-instruktori kursus (67 AT), 2015. Kaitseliidu kool.

Viimaste aastate olulisimad töökogemused ja neist tuletatud järeldused

Viimaste aastate olulisemateks töökogemusteks on minu jaoks olnud aktiivne koolitamine ja koostöövõrgustikes tegutsemine. Tähtsal ja mõistmisvälja avardaval kohal on olnud ka tegevus Euroopa täiskasvanuhariduse saadikuna, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamise töörühma liikmena ning Võru- ja Põlvamaa koolitajate võrgustiku eestvedajana

Enne iseseisva koolitaja ja ettevõtjatee alustamist andsin kolm ja rohkem aastat oma panuse International Women´s Club of Moscow juhtkomitees, kus Eestisse naasmisel olin General Officer´i, ehk sisu mõttes ja maakeeli öelduna tegevjuhi ametikohal.

Kaugemasse minevikku jääb pikaaegne teenistus kaitseväelasena Kaitseministeeriumi valitsemisala erinevates asutustes ja organisatsioonides.

Töö sisuks kõigis erinevates ametites ikka olnud haridus, koolitus, arendus ja juhtimine.

Kõige värskemad järeldused elust ja tegevustest:

  • mäng on erakordselt oluline fenomen meie elus ja õppimises ning lapseeas mängitud arendavad mängud toetavad tohutult kõiki meie täiskasvanuea tegemisi;
  • ennast tasub panna pidevalt uutesse ja määramatutesse olukordadesse ning anda seeläbi õnnelikele juhustele ja imelistele võimalustele rohkem ruumi;
  • katkenud või lühiajaline õppetee suunab kogu inimese õppimise potentsiaali argielu olukordadest õppimisele ning tulemuseks on sageli tohutut ajatut tarkust täis täiskasvanud.

Eriti häid tulemusi ja inspiratsiooni tekitavad õppesituatsioonid

Pean oluliseks, et õppetöös oleks sees mingi riugas, midagi, mis kõigutaks kõigi asjaosaliste tavapärast rauget-lauget liikumist ja traditsioonilisi arusaama sellest, missugune peaks üks täiskasvanute koolitus olema. Tean, et see on riskantne, sest sageli pole inimesed valmis kiina-kääna kulgemist oma õppimise huvides ära kasutama, aga ilma piisava ebakõlata jäämegi iseennast oma turvatsoonis kordama. Väga tähtis on, et selgushetked ja “ahhaa!”-elamused ei kestaks petlikult kaua.