Õpetajate täienduskoolitused

Õpetajatele pakume kahte täienduskoolitust. Üks neist võimaldab laste kõrval ka täiskasvanud õpetaval õpetajal arendada oma andragoogilist kompetentsust ja teine keskendub õpetaja kui liidri oskuste arendamisele. Mõlemad koolitused on kaks järjestikust päeva kestvad ja mõlemale neist eelneb iseseisev töö.