Nele Pernits

Tehnikateaduste magister haridustehnoloogias 2013, Tallinna Ülikool
Täiskasvanute koolitaja aastast 2007
Täiskasvanute koolitaja kutse 7. tase (139576)

Viimaste aastate kõige enam õppimist võimaldanud täiendkoolitused

 • Inspiratsioonireis mööda Taani erinevaid koolitusasutusi. (2015). Taani kodukaitse akadeemia.
  Kõige enam hindan ma koolitusi, kust ma ei saa mitte teiste mõtteid, vaid kus minul endal tekivad mõtted. See oli just selline tohutult ideid tekitav õppereis, mis võimaldas õppida sellest, kuidas mujal õpitakse ja õpetatakse.

Viimaste aastate olulisimad töökogemusest tuletatud järeldused

 • Kaitseliidu kooli haridustehnoloogina
  See on kogemus, mis on tohutult arendanud minu võimeid viia läbi e-koolitusi ja tuua e-elemente lähikoolitusse. Muidugi on see andnud ka rikastava sotsiaalse kogemuse innustades neid, kes on innustunud ja püüdes inspireerida neid, kes pole üldse innustunud.
 • Naiskodukaitse vabatahtliku instruktorina
  See on kogemus, mida ma naudin. Naiskodukaitsjad on naised, kes on vabast tahtest organisatsiooniga liitunud ja vabast tahtest ka koolitusele tulnud. Nad on alati valmis ise koolituses aktiivselt osalema ja ei kohku erinevate õppemeetodite kasutamisel ära. Nemad on minu tänuväärne katselava testimaks erinevaid põnevaid ideid, mis mul koolituste jaoks on tekkinud.

Eriti häid tulemusi ja inspiratsiooni tekitavad õppesituatsioonid

Ma arvan, et ma valdan kõiki enamkasutatavaid metoodikaid. Küll aga armastan ma üle kõige loomingulist lähenemist ja seega meeldib mulle ise meetodeid kokku kombineerida ja välja mõelda.
Kui jätta meetodid kõrvale ja öelda lihtsalt, et millest ma oma õpetamistöös lähtun, siis toon välja mõned põhimõtted:

 • Suur leek süttib tillukesest sädemest – püüan olla koolitajana see sädemepilduja, millest õppija süttib ja ise oma mõtteid edasi mõtleb ning põlema läheb.
 • Igaühes on väike geenius- inimesed on tegelikult targad ja osavad, nad suudavad tegelikult kõigega hakkama saada ja kõik „tõed“ ise välja mõelda, kui neid õigesti suunata.
 • Täna on uus päev – mulle ei meeldi kasutada eelmiste tundide plaankonspekte ja teha tunde täpselt nii nagu eelmisel korral, isegi siis mitte, kui sel eelmisel korral väga hästi välja tuli. Kui on uus päev ja uued õppijad, siis olen ka mina koolitajana vähemalt natuke arenenud ja teen õpetamiseks uue ja parema plaani.