Tegevusnäitajad

Täiskasvanute koolituse seadus määrab kindlaks, et need täienduskoolitusasutused, kes on end registreerinud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), peavad kord aastas avalikustama ka oma tegevusnäitajad möödunud aasta kohta. Eelmise aasta tegevusnäitajate avaldamise tähtajaks on jooksva aasta 31. märts.

Täienduskoolitusasutuse tegevusnäitajad õppekavarühmade lõikes on järgmised:
1) täienduskoolitust alustanud õppijate arv;
2) väljaantud tunnistuste arv;
3) läbiviidud kursuste arv kokku;
4) kursused mahus kuni 8 akadeemilist tundi;
5) kursused mahus 9–26 akadeemilist tundi;
6) kursused mahus 27–80 akadeemilist tundi;
7) kursused mahus 81–240 akadeemilist tundi;
8) kursused mahus rohkem kui 240 akadeemilist tundi.

Koolituskeskus Tungal alustas tegevust registreeritud täienduskoolitusasutusena 16. märtsil 2016 ja viis õppetööd läbi kolmes õppekavarühmas:

  • Juhtimine ja haldus
  • Õpetamine ja koolitamine
  • Personaalsed pädevused

2017. aastast on koolituste liigitamise alus muutunud. Kui seni kasutati õppekavarühmade klassifikatsiooni ISCED 97, siis nüüd on liigituse aluseks ühtne rahvusvaheline hariduse liigitus ISCED-F 2013. Seetõttu on muunud ka õppekavadrühmade nimetused, mille alusel liigituvad meie õppekavad.

Koolituskeskuses Tungal viiakse 2017. aastast alates õpet läbi järgnevalt loetletud täiendkoolituse õppekavarühmade raames:

  • Aineõpetajate koolitus
  • Arvutikasutus
  • Isikuareng
  • Juhtimine ja haldus
  • Kasvatusteadus

2018. aastal lisandus veel üks õppekavarühm:

  • Arvutikasutus