Liidriks läbi kogemusõppe

See koolitus inspireerib, julgustab ja toetab neid, kes peaksid olema või tahaksid olla head juhid, ent mingil põhjusel pole seda veel saavutanud. Ülesannete püstitus annab võimaluse põhjalikuks eneseanalüüsiks ning saad pidevat tagasisidet ka teistelt meeskonnaliikmetelt. See kõik toimub neutraalses ja eelarvamustevabas õhkkonnas. Koolitaja pädevus, sõbralikkus ületas kõik ootused

/3.-4. jaanuaril 2017 koolitusel osalenute tagasisidest

EESMÄRK
Koolituse läbinul areneb suutlikkus käituda klassirühmas õppetööd läbi viies liidrina.

SIHTGRUPP
Õpetajad, täpsemalt üldhariduskooli II ja III astmes, gümnaasiumis (sh täiskasvanute gümnaasiumis) ning kutseõppeasutuses õpetaja ametikohal töötavad inimesed, kellel on huvi ning tunnetatud ja/või mõõdetud vajadus arendada liidriks olemise oskusi.

ÕPPE KOGUMAHT
24 akadeemilist tundi, millest 16 AT on auditoorne töö ja 8 AT on iseseisev töö.

Õppekavaga on võimalik tutvuda siit.

Foto: K. Arusaar