Õppimine on eluviis

Koolituskeskus Tungal on partneriks OÜ Vestifexi poolt ellu viidavas projektis “Õppimine on eluviis”, nr 2014-2020.1.06.18-0099. Projekti alguskuupäev on 03.09.2018 ja lõppkuupäev on 30.11.2020.

Projekt pakub oma lahenduse madalama konkurentsivõimega täiskasvanute suure osakaalu vähendamiseks tööturul ja elukestvas õppes osalejate arvu suurendamiseks. Projekti tegevused toimuvad Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal. Projektitegevused jagunevad kaheks: 1) koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks; 2) koolitajate koolitus ja arendustegevused.

Projekti tegevuste tulemusena on kasvanud teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest ning paranenud valmisolek ja suutlikkus kohaneda tööelus ja ühiskonnas toimuvate muutustega. Paranenud oskused ja suurenenud valmisolek edaspidi elukestvas õppes osaleda suurendab täiskasvanute paindlikkust liikumisel tööturul. Suureneb ka koolitajate valmisolek ja toimetulek madalamate oskustega täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel ja nende õppimisoskuste arendamisel.

Projekt on toetatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekti kogumaksumus on 233 917,20 eurot.