Koolitajate koolitus: Madala haridustasemega täiskasvanud õppijate koolitamine

EESMÄRK
Kursuse tulemusena areneb täiskasvanute koolitajate mõjusus madala haridustasemega
täiskasvanute koolitamisel ja paraneb täiskasvanute koolitamise kvaliteet.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, kes soovivad arendada oma
teadmisi ja oskusi koolituste efektiivsemaks läbiviimiseks madalama
haridustasemega täiskasvanute jaoks.

ÕPPE KOGUMAHT
100 akadeemilist tundi, s.h. 80 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 20 akadeemilist tundi iseseisev töö.

Õppekava on leitav siit