Riina Kütt

Foto: A. Rätsep

Haridusteaduste magister andragoogikas 2005, Tallinna Ülikool

Täiskasvanute koolitaja 7 taseme kutse

Täiskasvanute koolitaja aastast 1999

Viimaste aastate kõige enam õppimist võimaldanud täiendkoolitused:

  • Mida sa ka ei mõtleks, mõtle teisiti (5 AT). 2017. ZINIS (Vita Brakovska).
  • Graafiline lihtsustamine (8 AT). 2016. Creativity Catcher.
  • Learning how to learn. Powerful mental tools to help you master tough subjects (40 AT). 2015. University of California.
  • E-instruktori kursus (67 AT). 2015. Kaitseliidu kool.

Viimaste aastate olulisimad töökogemused ja neist tuletatud järeldused

Kõige viimase aasta olulisemateks töökogemusteks on olnud koolitusettevõtte loomine ja arendamine, koolitusprojektide juhtimine, koostöövõrgustiku loomine ning koolitamine.

Enne iseseisva koolitaja ja ettevõtjatee alustamist andsin kolm ja rohkem aastat oma panuse International Women´s Club of Moscow juhtkomitees, kus Eestisse naasmisel olin General Officer´i, ehk sisu mõttes ja maakeeli öelduna tegevjuhi ametikohal.

Kaugemasse minevikku jääb pikaaegne teenistus riigiteenistujana Kaitseministeeriumi valitsemisala erinevates asutustes ja organisatsioonides.

Töö sisuks kõigis erinevates ametites ikka olnud õppimine, haridus, arendus ja juhtimine.

Kõige värskemad järeldused:

  • selleks, et jõuda suurte eesmärkide täitumiseni, tuleb iga päev teha kasvõi väike samm oma unistuse suunas;
  • kui kogu aeg õppida, tekib elu jooksul paras hulk ülekantavaid oskusi, mida on võimalik ükskõik missuguses olukorras uute eesmärkide ette rakendada;
  • ennast tasub panna pidevalt uutesse ja määramatutesse olukordadesse ning anda seeläbi õnnelikele juhustele ja imelistele võimalustele rohkem ruumi;
  • informaalse õppimise roll meie elus on tohutu ja märkamatult pisikestel hetkedel võib olla maailmamuutev mõju.

Eriti häid tulemusi ja inspiratsiooni tekitavad õppesituatsioonid

Pean oluliseks, et õppetöös oleks sees mingi riugas, midagi, mis kõigutaks kõigi asjaosaliste tavapärast rauget-lauget liikumist ja traditsioonilisi arusaama sellest, missugune peaks üks täiskasvanute koolitus olema. Tean, et see on riskantne, sest sageli pole inimesed valmis kiina-kääna kulgemist oma õppimise huvides ära kasutama, aga ilma piisava ebakõlata jäämegi iseennast oma turvatsoonis kordama.