Taive Saar

Joonestamise, kunstiajaloo ja kunstiõpetuse õpetaja diplomiõpe 1993, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täiskasvanute koolitaja alates 2002

Viimaste aastate kõige enam õppimist võimaldanud täiendkoolitused

 • Andragoogika. (2011/2012). TLÜ, Larissa Jõgi
 • Täiskasvanute nõustamine haridusteel. (2011/2012). TLÜ, Kaia Köster
 • Õppemeetodid täiskasvanute koolituses. (2011/2012). TLÜ, Mari Karm
 • Noorsootöötaja kevadkool. (2013). ENTK
  • enesejuhitavus ja selle toetamise viisid
  • narratiivne nõustamine
  • noorsootöötaja kui refleksiivne praktik
  • enesehoid ja kolleegide toetamine
 • Lühemad kursused (õppepäevad) (2015)
  • Belbini rollides, lepitamine, muutuste juhtimine
  • DISC mudel (2 korda)
  • enesekehtestamine jne

Viimaste aastate olulisimad töökogemusest tuletatud järeldused

 • Olen koolitaja, kes peab alati kõige olulisemaks õppurite huvi ja vajadusi. Oluline on mida sihtrühm tahab/peab õppima, mitte see, mida mina plaanin õpetada. Igat tundi püüan ette valmistada nii, et unustan end ja keskendun selle mõtestamisele, mida just nüüd klassi tulevad õppurid võiksid teada tahta. Läbi avatud õhkkonna igale ühele olulise mõtestamise on võimalik võõraste inimeste sidumine meeskonnaks.
 • Pean alati info edastamisel tähtsaimaks õppurite kaasamist, nendega koos uue teadmise loomist, oskuse omandamist. Kaasavad meetodid õigustavad end 100%.
 • Teadmisi ja oskusi saab kõikjalt. Kuid uue hoiaku kujundamine on suuresti just õpetaja suunata ja kujundada.

 Eriti häid tulemusi ja inspiratsiooni tekitavad õppesituatsioonid

 • Mind inspireerib inimestes muutuse vajaduse esilekutsumine. Õpetada nii, et inimene mõistab, kus ta on ja kuhu ta liikuda tahab.
 • Ma hindan väga täiskasvanute õigust olla need, kes nad on. Pean oluliseks nende tööle panemist ja kaasa rääkimist. Võin teha küsitlusi, vestlusi, grupitöid, anda ülesandeid, korraldada juhtumeid. Oluline on, et nad pelgalt ei kuula vaid saavad võimaluse siduda uut juba omandatuga.
 • Kõige lahedam aga on välja mõelda uusi meetodeid, mis on kombineeritud erinevatest osadest. Meetodi rakendamisel on olulisim osa järelkäsitlemine, kus tekib äsja saadud uue mõtestamine ja seeläbi ka kinnistamine.
 • Väärtustan ka rakendatavust: igal koolitusel peab õppur saama midagi kaasa võtta – tööriista, mida rakendada ja proovida.