Georgi Skorobogatov

Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning praktiseerib täiskasvanute koolitamist alates 2006. aastast. Georgi omab Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutset.

Tema koolitaja kogemus põhineb peamiselt andragoogide, täiskasvanute koolitajate ja erinevate õppeasutuste liikide õpetajate arengu toetamisel m.h. avalikus- ning erasektoris, MTÜdes ja ülikoolis.

Georgil on mitmekülgne kogemus organisatsioonide koolitus- ja arendustegevuse juhtimises. 2007-2009 aastatel oli ta Avaliku sektori Koolitusjuhtide kogu liige, s.h. juhatuse liige. MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liikmena, Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juhina ning ETKA Andras koolitaja kutse hindajana seisab Georgi Eesti koolitajate võrgustiku loomise ja kogemuste vahetamise eest Eestis ja kogu Euroopas.

Georgi peamised koolitusteemad on seotud õppimise ja õpetamisega, s.h. õppeprotsessi etapid ja õpetava inimese kompetentsid, refleksioon, professionaalne areng, töökohapõhine õpe, õppima õppimine, kritiiline mõtlemine. Kõikide õppimisega seotud teemade seas on refleksioon arengu toena tema peamine kirg ja ta on seda põhjalikult uurinud ning praktiseerinud, kirjutades selles ka erinevates väljaannetes.